ByteCrypt FUD Crypter 2018

ByteCrypt FUD Crypter
אופציות מוכנות מראש בלי צורך להפעיל אותם :
Auto injectiom
Random Pass encrypt
256 bit encrypt 
Support any file. example: .Net file (only exe)
Startup
Melt
Drop into Temp folder and appdata in Minecraft&Skype folder
Auto Startup into RegEdit
And more !


make sure you are not using vpn when u pearches*

 Buy Nowפוסטים פופולריים